6.6.2013

Koulutusportaali Päijät-Hämeeseen

Päijät-Hämeeseen eli Lahden seudulle luodaan aikuisopiskelijoiden portaalipalvelu, jonka kautta on mahdollista löytää seudulla tarjottavia korkeakouluopintoja. Omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan voi pyrkiä kohentamaan, tai oppia uusia taitoja hyödyntämällä entistä osaamistaan. Portaali lisää opintomahdollisuuksien löydettävyyttä.

Toteutus koulutusorganisaatioiden yhteistyönä

Portaalin toteuttaa kaksi hanketta yhdessä: Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston hallinnoima "Päijät-Hämeen avoin yliopisto-opetus" -yhteistyö- ja koordinointihanke sekä Lahden ammattikorkeakoulun "Koulutusjatkumomallin kehittäminen ja ohjaus" –hanke. Koulutusportaali edistää kummankin hankkeen tavoitteita ja palvelee hankkeiden kohderyhmiä tehokkaasti.

Verkkopalvelussa pyritään kokoamaan portaalimaisesti yhteen Päijät-Hämeen alueen aikuisopiskelijoille suunnatut korkeakouluopintomahdollisuudet sekä niiden tukipalvelut.

Varsinaista sisällöntuotantoa verkkopalveluun tehdään melko maltillisesti, sillä palvelun tietosisällöissä keskeisintä on esittää ja selittää verkossa olemassa olevia resursseja ymmärrettävästi ja löydettävästi.

Käyttöliittymä ja visuaalinen ilme Steercon käsialaa

Marraskuussa 2007 julkaistavaan portaaliin on Steerco tehnyt käyttöliittymäsuunnittelun sekä visuaalisen ilmeen kokonaissuunnittelun. Tavoitteena oli rakentaa ymmärrettävä ja selkeä portaalipalvelu, jonka virkeä yleisilme tekee selailusta innostavaa.