6.6.2013

Läpinäkyvyyttä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelee kansalaisille avointa Internet-palvelua, jonka avulla voisi vertailla suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tehokkuutta. "Palveluvaaka"-nimellä kulkevan kansalaispalvelun toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Palvelu tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella tarjolla olevia hoitopaikkoja ja vertailla tilastojen valossa esimerkiksi jonotusaikoja, laatutekijöitä ja hoitotakuun toteutumista. Lisäksi palvelun kautta voi itse antaa palautetta hoitoyksiköitä koskevista kokemuksistaan.

Steerco mukana haastavassa konseptointityössä

"Palveluvaaka" on osa hallitusohjelman toimenpiteitä, joilla pyritään

  • vahvistamaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia
  • lisäämään hallinnon läpinäkyvyyttä sekä
  • parantamaan sosiaali- ja terveysalan palveluita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima projektiryhmä on pyrkinyt löytämään palvelun suunnitteluun aidosti käyttäjälähtöistä kansalaisnäkökulmaa. Steerco oli mukana konsultoimassa konseptointityötä, jossa konkretisoitiin verkkopalvelun mahdollisuuksia, tiedon esittämistapoja ja käyttöliittymäratkaisuja.

Erityisenä haasteena projektissa on se, että palvelu pyritään saamaan aikaan niillä tiedoilla ja tilastoluvuilla, jotka julkishallinnon eri rekistereihin jo nykyisin kerätään. Erityyppisistä tietolähteistä kerättävät avainluvut ja indikaattorit pyritään esittämään yhteismitallisessa, vertailukelpoisessa muodossa siten, että ne ovat kansalaisille ymmärrettäviä ja hyödyllisiä.

Seuraavissa vaiheissa THL testaa Palveluvaaka-konseptia ja suunnittelee tarkemmin palvelun sisältöjä, käyttöliittymiä ja teknisiä toteutustapoja.

Tavoiteaikatauluna on julkaista uudenlainen kansalaispalvelu vuoden 2011 alussa.

Kiinnostuitko konseptointityöstä?
Ota yhteyttä ja kysy lisää!