6.6.2013

Laurean intranet määritelty ja kilpailutettu

Laurea on Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, jonka toiminta jakautuu kahdeksaan toimipisteeseen, kuudelle koulutusalalle ja 17 koulutusohjelmaan.

Laurean vuoden 2007 viestinnän ja markkinoinnin yhdeksi päätavoitteeksi on nimetty sisäisen yhteisöllisyyden ja tiedonkulun kehittäminen, ja intranet on tämän tavoitteen toteuttamisessa tärkeä väline. Intranetiä tulee käyttämään noin 8000 opiskelijaa ja Laurean 500 hengen henkilöstö.

Intranetistä tavoitellaan portaalia, joka kokoaa yhteen Laurean henkilökunnan ja opiskelijoiden työssään ja opinnoissaan tarvitsemat tietosisällöt ja työvälineet. Intranet tarjoaa välineet sisäisen tiedon tuottamiseen, jakeluun ja hyödyntämiseen sekä pääsyn erilaisiin laurealaisten tarvitsemiin tietojärjestelmiin, joista osa on jo olemassa ja osa parhaillaan kehitystyön alla.

Intranet yhtenäistää viestintäkäytännöt

Intranetprojektin tavoitteena on luoda yhteinen sisäisen viestinnän väline ja sen myötä yhteiset sisäisen viestinnän käytänteet koko Laurean väelle sijainnista, roolista ja alasta riippumatta. Intranet mahdollistaa sen, että jokainen intranetin käyttäjä saa tarvitsemansa tiedot kootusti ja oikeaan aikaan.

Steerco oli Laurean intranetin valmistelussa mukana määrittelemässä intranetiin tulevat tärkeimmät sisällöt ja palvelut sekä muut intranetin vaatimukset toteutusprojektin kilpailuttamista varten. Steerco konsultoi myös toteutuksen kilpailutuksessa ja toimittajavalinnassa.