6.6.2013

L&T uudisti verkkosivustonsa

Lassila & Tikanoja on julkaissut verkkopalvelu-uudistuksensa, jossa luotiin konserni- ja maasivustot uudella konseptilla, ulkoasulla ja sisällönhallintajärjestelmällä. Uudistuksessa TietoEnator on toteuttanut koko L&T-konsernille yhteisen teknisen ratkaisun, jolla verkkosivustoja voidaan luoda ja ylläpitää yhdenmukaisilla työkaluilla.

Steerco on Lassila & Tikanojan monivuotisena yhteistyökumppanina ollut konsultoimassa palvelu-uudistuksen määrittelyä ja toimittajavalintaa sekä sisältösuunnittelua. Uudistushankkeen tärkeimpinä tavoitteina on pidetty

  • teknisen vakauden saavuttamista
  • helppoa, hallittua verkkojulkaisemista ja
  • brändinhallinnan takaamista.

Uusi asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Uudessa konseptissa on haettu verkkopalvelujen sisällöille uudenlaista asiakkaiden tarpeista lähtevää jäsentelyä, jossa kiinnitetään huomiota ristiinlinkityksiin L&T:n eri palvelujen, tuotteiden, asiakassegmenttien ja tietopakettien välillä. Kaikki verkkopalvelujen sisällöt on arvioitu ja käsikirjoitettu uudelleen pitäen mielessä todelliset asiakastarpeet ja L&T:n palveluviesti.

Lassila & Tikanojan uudistuneet verkkopalvelut viestivät kehittyvästä, kansainvälisestä konsernista, joka tarjoaa erilaisille asiakasryhmille mitoitettuja palveluja.

Verkosta löytyvät tiedot helpottavat pienyritysten sujuvaa asiointia, ja uudessa palvelussa korostuu myös verkkosivuston rooli rekrytointikanavana.