6.6.2013

Määrittely Mahti-hankkeeseen

Steerco on konsultoinut valtiovarainministeriötä viiden organisaation MAHTI-yhteishankkeessa, jonka tavoitteena on määritellä ja hankkia yhteiskäyttöinen asianhallintajärjestelmä. Steerco on tukenut hanketta tuottamalla asianhallintajärjestelmälle vaatimusmäärittelyn aiemmin tehdyn määrittely- ja suunnittelutyön pohjalta.

Yhtenäisen asianhallintajärjestelmän avulla pyritään yhtenäistämään ministeriöiden asiankäsittelyprosesseja ja tukemaan valtionhallinnon tietohallinnon yhtenäistämiskehitystä asianhallinnan osalta.