6.6.2013

Metsäteollisuus ry uudistaa kaikki verkkopalvelunsa

Metsäteollisuus ry uudistaa verkkopalvelunsa – Internet-sivut, jäsenille suunnatun ekstranetin ja sisäisen verkon – edunvalvonnan tehostamiseksi. Uudistetut verkkopalvelut on pääosin avattu. Kokonaisuudessa ne tulevat käyttöön marraskuussa.

Metsäteollisuus ry:n sähköisten palvelujen tavoitteina on lisätä edunvalvonnan vaikuttavuutta, tehostaa resurssien käyttöä sekä palvella aktiivisesti avainkohderyhmiä.

”Käynnistimme sähköisten palvelujen laajamittaisen uudistamisen järjestön toiminnan kehittämisen seuraavana askeleena. Tarvitsemme nopeat ja tehokkaat työvälineet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen”, kertoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. ”Kaikkien verkkopalvelujen uudistaminen kerralla on mittava urakka, jonka selvitimme suunnitellusti hyvien yhteistyökumppaniemme tuella ja ammattitaidolla.”

Metsäteollisuus ry:n uudet verkkopalvelut julkaistaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen aallon palvelut otettiin pilottikäyttöön jo kesällä, jolloin avattiin päättäjien tietopalvelu, tiedotusvälineiden Juuri nyt -palvelu, ensimmäiset jäsenpalvelut, yleisinfoa sisältävät osiot sekä ajankohtaiset Energia-sivut. Toisessa aallossa julkaistaan Tilastopalvelu, Tapahtumapalvelu sekä Kestävän Metsätalouden osio.


Tavoitteena käyttäjälähtöinen kokonaisuus

Metsäteollisuus ry:n verkkopalvelujen kaikille avoimet Internet-sivut, sidosryhmäpalvelu sekä sisäinen intranet on rakennettu yhdeksi kokonaisuudeksi samalle tekniselle alustalle. Kokonaisuutta hallitaan käyttäjätunnistuksen avulla.

Metsäteollisuus ry käynnisti sähköisten palvelujen kehityshankkeen keväällä 2006 palvelustrategian määrittelyllä. Strategia konkretisoitiin konseptisuunnitelmaksi sekä tekniseksi määrittelyksi, joiden pohjalta käynnistettiin palvelujen toteutus syksyllä 2006.  

Teknologiaksi valittiin Microsoft Office SharePoint Server 2007 -ratkaisu. Valinnassa painotettiin yhtenäistä teknistä alustaa, sen sopivuutta käytössä olevaan muuhun teknologiaympäristöön, ratkaisun kehityspotentiaalia ja kokonaiskustannustasoa.

Hankkeen päävastuullinen yhteistyökumppani on BearingPoint Finland Oy. Teknisestä toteutuksesta vastaa Sininen Meteoriitti Oy ja konseptoinnista Ego Oy.

Lisätietoja:
www.metsateollisuus.fi
www.forestindustries.fi

Minna Hämäläinen, viestintäpäällikkö, Metsäteollisuus ry,
puh. 040 – 55 99 663, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Riku Santala, toimitusjohtaja, BearingPoint Finland Oy,
puh. 040 – 53 22 135, etunimi.sukunimi@bearingpoint.com

Aki Antman, toimitusjohtaja, Sininen Meteoriitti Oy,
puh. 040 – 74 32 377, etunimi.sukunimi@meteoriitti.com