6.6.2013

Motiva Oy uudistaa verkkopalvelunsa

Motiva Oy on valtion omistama yhtiö, joka tuottaa asiantuntijapalveluita energian ja materiaalien käytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi.

Yhtiössä on käynnistetty verkkopalvelu-uudistushanke, jonka tavoitteena on luoda Motivalle monipuolinen ja helppokäyttöinen sekä sisällöllisesti ja teknisesti joustava www-palvelukonsepti.

Steerco tukee Motivan verkkopalvelu-uudistusta tekemällä esitutkimuksen, jossa kartoitetaan uudistushankkeen tavoitteet ja luodaan alustava hankesuunnitelma. Lisäksi Steerco osallistuu hankkeeseen tekemällä vaatimusmäärittelyn, jonka perusteella kilpailutetaan uudistushankkeen toteuttaja.