6.6.2013

Opetusministeriölle tulosohjauksen välineitä

Osana laajoja konsultointipalveluita opetusministeriölle Steerco on määritellyt ja toteuttanut sarjan verkkotyökaluja, joita käytetään yliopistojen aikuiskoulutuksen tulosohjauksessa. Työkalujen avulla yliopistot raportoivat täydennyskoulutuksensa ja avoimen yliopisto-opetuksensa tavoitteista ja toteutumasta.

Työkalujen avulla opetusministeriö saa koostettuja ja yksittäisiä näkymiä yliopistojen raportoimista tiedoista. Työkaluihin toteutetaan jatkokehitysprojektina tilastollisia tunnuslukuja, joilla voidaan mitata esim. aikuiskoulutuksen aluepoliittista merkittävyyttä. Työkaluja käytetään WWW-selaimella ja ne on toteutettu .NET-arkkitehtuurilla. Työkalut integroituvat yliopistollisen täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopistojen portaaleihin www.taydennyskoulutus.fi ja www.avoinyliopisto.fi.

"Verkkolomakkeiden avulla on syntynyt kokonaan uusia mahdollisuuksia kerätä toiminnallista seurantatietoa aikaisemman määrällisen tai arviointeihin perustuvan laadullisen tiedon lisäksi. Seuranta voidaan kohdistaa tulosohjauksen kannalta olennaisiin kysymyksiin rasittamatta yliopistoja hankalilla tiedonkeruilla", toteaa tulosohjaustyökalut ideoinut ja niiden kehittämistä ohjannut kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola opetusministeriöstä.