6.6.2013

Opetusministeriön tulosohjauksen verkkotyökalut

Steerco on osana laajaa konsultointipalvelukokonaisuutta määritellyt ja toteuttanut opetusministeriölle sarjan verkkotyökaluja, joita käytetään yliopistojen aikuiskoulutuksen tulosohjauksessa. Työkalujen avulla yliopistot raportoivat opetusministeriölle täydennyskoulutuksensa ja avoimen yliopisto-opetuksensa tavoitteista ja toteutumasta.

Työkalut kootaan verkkolomakkeet.info-osoitteeseen ja niiden avulla opetusministeriö saa koostettuja ja yksittäisiä näkymiä yliopistojen raportoimista tiedoista. Elokuussa 2004 avattuun palveluun sisältyy myös laaja tilastollisten tunnuslukujen osa, jossa työkaluilla kerättyjä tulosohjauslukuja heijastetaan yliopiston perustutkintokoulutukseen ja alueellisiin indikaattoreihin. Tällä tavoin voidaan tarkastella esimerkiksi aikuiskoulutuksen maakunnallista jakautumista ja merkittävyyttä.

Työkaluja käytetään WWW-selaimella ja ne on toteutettu .NET-arkkitehtuurilla. Työkalut integroituvat myös yliopistollisen täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopistojen portaaleihin www.taydennyskoulutus.fi ja www.avoinyliopisto.fi.

"Verkkolomakkeiden avulla on syntynyt kokonaan uusia mahdollisuuksia kerätä toiminnallista seurantatietoa aikaisemman määrällisen tai arviointeihin perustuvan laadullisen tiedon lisäksi. Seuranta voidaan kohdistaa tulosohjauksen kannalta olennaisiin kysymyksiin rasittamatta yliopistoja hankalilla tiedonkeruilla", toteaa tulosohjaustyökalut ideoinut ja niiden kehittämistä ohjannut kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola opetusministeriöstä.