6.6.2013

OPH:lle räätälöity käytettävyyskoulutus

Opetushallituksen tuottajat koordinoivat oppimateriaalien tai muiden tietosisältöjen suunnittelemista ja toteuttamista verkkopalveluiksi. Pitkän linjan ammattilaiset toteuttavat itsenäisesti opetuskokonaisuuksista, vuorovaikutteisista sovelluksista ja multimediasta vuosittain useita tuotantoja kiireellisellä aikataululla. Opetushallituksessa päätettiin panostaa tietämyksenhallinnan kehittämiseen ja käytäntöjen yhtenäistämiseen, joten Steercon kanssa räätälöitiin tuottajille yhteinen koulutuskokonaisuus.

Opetushallituksen tuottajille ja muille verkkopalvelujen suunnittelijoille luotiin viiden koulutuspäivän mittainen kokonaisuus, jossa keskityttiin käytettävyyden ja laadukkaan tuotantoprosessin kysymyksiin. Steercon konsultit vetivät luentojen, harjoitusten, ryhmätöiden ja keskustelujen avulla läpi koulutuksen, jossa osallistujat paneutuivat niihin sisällöllisiin, käyttöliittymällisiin ja visuaalisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Kurssin aikana tutustuttiin myös käyttäjätestauksiin ja kokeiltiin niitä.

Koulutuksessa opitaan myös kollegalta

Opetushallituksen tuottajat löysivät koulutuksen aikana paljon uusia ideoita oman työnsä toteuttamiseen, julkaisuprosessin laadun parantamiseen ja yhteisen tiedon kerryttämiseen. Koulutuspäivien aikana luottamuksellisessa ilmapiirissä käydyt keskustelut ja omien töiden tulosten esittely toisille auttoivat myös lisäämään ryhmän keskinäistä avoimuutta ja yhteistyötä.

Koulutuksesta vastannut tuottaja Liisa Lind Opetushallituksesta pitää koulutukselle varattuja päiviä hyvänä tapana keskittyä suurten linjojen ajatteluun. ”Kun porukalla siirtyy hetkeksi pois arjen tuotantojen pyörittämisestä, alkaa nähdä yhteyksiä ja kokonaisuuksia uusin silmin. Tällaisella koulutuksella luodaan yhteistä näkemystä”, hän toteaa.