6.6.2013

Opintoluotsi.fi uudistettu

Opintoluotsi.fi-palvelusta on julkaistu uudistettu versio, jonka tavoitteena on olla entistä selailtavampi ja havainnollisempi, tuoda opintovaihtoehtojen kirjo entistä selkeämmin esiin, ohjata nopeammin täsmätietoon, yhdistää koulutus- ja ammattitiedot ja hyödyntää verkon mahdollisuuksia entistä paremmin. Opintoluotsi-hanke on opetusministeriön käynnistämä ja rahoittama, ja sitä koordinoi ja hallinnoi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Uuden Opintoluotsin suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin joulukuussa, ja englanninkielinen versio uudesta palvelusta julkaistaan vielä kevään 2007 aikana. Steerco on ollut uudistuksessa mukana määrittelemässä uudistusta ja valvomassa sen toteutusta.