6.6.2013

Opintoluotsi paras portaali

Opintoluotsi valittiin valtiovarainministeriön kilpailussa julkisten verkkopalvelujen laatukilpailun 2004 portaalisarjan voittajaksi. Opintoluotsi on koulutuksen Internet-palvelu, joka kokoaa yhteen verkosta löytyvät koulutustiedot ja rohkaisee hyödyntämään koulutusjärjestelmän monipuolisia mahdollisuuksia. Opintoluotsin on tuottanut opetusministeriö Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Steerco on osallistunut Opintoluotsi-hankkeeseen projektinhallinnan ja teknologian konsulttina ja avustanut myös sisällöntuotantoon ja viestintään liittyvissä kysymyksissä. Opintoluotsin projektipäällikkö Minna Pesiö-Kokko kiittelee konsulttien vahvaa sitoutumista projektiin sekä kykyä ja valmiutta etsiä ja löytää ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa. "Steerco on selkeästi ja voimakkaasti asiakkaan puolella haettaessa ratkaisuja hankaliin tilanteisiin", toteaa Pesiö-Kokko.

Steerco on ollut keskeinen yhteistyökumppani hankkeessa projektin ideointivaiheen alkuhämäristä saakka. "Konsultoinnin ja erityisesti Jukka Packalénin henkilökohtainen panos ovat olleet projektin onnistumisen kannalta korvaamattomat. Yhteistyö on sujunut kaikilta osiltaan erinomaisesti", kiittelee Pesiö-Kokko.

Opetusministeriössä hankkeen luoja on kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola, joka myös kiittää Steercon pitkäjänteistä osallistumista projektiin. "Yhtiön konsulteilla on ollut ratkaisevan tärkeä osa Opintoluotsin rakentamisessa siksi palveluksi, joka nyt palkittiin. Konsultit ovat toimineet jo hankkeen alkuvaiheessa asiakkaan puolella palvelun konseptin ja brandin rakentamisen kannalta keskeisissä valmistelutehtävissä", toteaa Kylä-Tuomola.

Arviossaan tuomaristo kiinnittää huomionsa erityisesti sivuston toimivuuteen sekä koko projektin hyvään dokumentointiin ja hallintaan, eli juuri niihin seikkoihin joissa Steercon rooli on ollut merkittävä. Tuomariston palautteessa todetaan seuraavaa: "Opintoluotsi on hyvin johdettu palvelu. Palvelun markkinointi on ollut esimerkillistä. Myös Opintoluotsin rakentaminen on toteutettu hallitusti. Opintoluotsin sisältö on yksityiskohtaisesti dokumentoitu ja ylläpito on ohjeistettu."

Lisätietoja:
Opintoluotsi.fi
Valtiovarainministeriön laatukilpailu 2004