6.6.2013

Puolustusvoimien sisällöntuottajat koulutukseen

Puolustusvoimat ottaa vuoden 2007 aikana käyttöön uuden portaalijärjestelmän. Portaali toimii satojen sovellusten integrointialustana ja kaikkien verkkopalvelujen sisällönhallintajärjestelmänä. Tässä uudistuksessa puolustusvoimien 16 500 työntekijää saavat käyttöönsä intranet-palvelun, jolla pyritään tehostamaan sisäistä viestintää ja luomaan uusia keinoja yhteisöllisyyden lujittamiseen.

Laajan portaalipalvelun sisältöjen ajantasaisuutta ei voida varmistaa keskitetyllä sisältötuotannolla. Siksi puolustusvoimat luo henkilöstön keskuudesta satojen ylläpitäjien verkoston, joka huolehtii tietojen päivittämisestä hajautetusti. Sisällöntuottajille ei sysätä päivitysvastuuta ilman asianmukaista koulutusta, joka antaa heille välineet huolehtia verkkopalvelujen sisältösivuista, tiedotteista, uutisista ja tapahtumista.

Koulutuskiertueella teoriaa, käytäntöä ja verkottumista

Puolustusvoimien sisällöntuottajien koulutus pidetään kolmivaiheisena koulutuskiertueena Suomen eri paikkakunnilla. Huolellisesti suunniteltuun koulutuskokonaisuuteen sisältyy lähiopetuspäiviä, jolloin tutustutaan sisältötuotannon eri osa-alueisiin, opetellaan julkaisujärjestelmän toiminnallisuuksia käytännössä ja luodaan ryhmätöillä yhteisiä käsityksiä suunnittelutyön organisoitumisesta. Lähiopetusjaksojen välissä koulutukseen osallistuvat syventävät tietojaan ja tekevät harjoituksia hyödyntäen puolustusvoimien virtuaalista oppimisympäristöä.

Majuri Harri Koski on hankepäällikkönä vastannut koulutuskokonaisuudesta ja uuden järjestelmän käyttöönotosta. Haasteellisinta koulutuksen suunnittelussa on ollut aikatauluttaminen: ylläpitäjille tulee jakaa ennakoivia tietoja hyvissä ajoin ennen järjestelmän käyttöönottoa, mutta käytännön koulutusta ja yksityiskohtaisia tietoja ei kuitenkaan voida tarjota ennen järjestelmän valmistumista. "Keskeistä koulutuksen suunnittelussa on ollut oikeanlaisen viestin välittäminen ja odotusten hallinta. Vaikka uuden järjestelmän käyttöönotto on työlästä, portaali on arvokas ja odotettu työkalu, joka tuottaa lisäarvoa päivittäiseen työntekoon", majuri Koski toteaa.

Steerco on ollut puolustusvoimien tukena suunnittelemassa koulutusta, ja Steercon konsultti on myös ollut koulutuskiertueella mukana perehdyttämässä sisällöntuottajia suunnittelutyöhön.