6.6.2013

Räätälöityä koulutusta Lääkelaitokselle

Lääkelaitoksen Lääketurvaosasto järjestää laitoksen tiloissa syksyllä 2004 sarjan koulutuspäiviä aiheena tilastollinen päättely ja analysointi erityisesti farmakoepidemiologiaan liittyen.

Koulutuspäivien tarkoituksena on syventää lääkelaitoksen asiantuntijoiden osaamista aiheeseen liittyvissä kysymyksissa.

Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön turvallisuutta. Lääketurvaosasto seuraa markkinoilla olevien lääkkeiden mahdollisia sivuvaikutuksia, markkinointia ja lääkkeistä annettavaa informaatiota.

"Päivittäisessä työssä evaluoimme tutkimusraportteja, joissa lääkkeisiin liittyviä haittavaikutuksia arvioidaan mm. niissä esitettyjen tilastollisten tunnuslukujen perusteella. Tilastollisen päättelyn periatteiden ja farmakoepidemiologian tutkimusasetelmiin liittyvän tietämyksen hiominen auttaa meitä suoraan päivittäisessä työssamme", toteaa ylilääkäri Tapani Vuola Lääkelaitokselta. "Lisäksi paikan päällä tapahtuva, räätälöity koulutus on erittäin kustannustehokasta verrattuna ulkopuolisten järjestämiin kursseihin".