6.6.2013

Rakennusvalvontaviraston uudet internet-sivut julkaistu

Sininen Meteoriitti Oy:n Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastolle suunnittelemat ja toteuttamat internet-sivut on julkaistu tuotantokäyttöön.

Projekti aloitettiin suunnittelu- ja määrittelyvaiheella keväällä 2002. Kesän aikana sivuille rakennettiin sen toiminnalliset kokonaisuudet, viimeisteltiin sivustojen visuaalinen ulkoasu sekä tuotettiin sivuistoille tarvittava sisältö.

Teknisenä ratkaisuna Helsingin rakennusvalvontaviraston internet-sivuissa käytettiin SiteKit 2.1 -julkaisujärjestelmää. SiteKit 2.1 mahdollistaa sisällön helpon tuottamisen ja julkaisemisen sekä joustavan julkaisuoikeuksien hallinnan.

Palvelu on kokonaisuudessaan toteutettu Microsoft- teknologioita hyödyntäen. Palvelun tiedonsiirrossa käytetään Microsoftin uutta .NET-teknologiaa. Esimerkiksi WWW-palvelun henkilötietoja ylläpidetään intranetin kautta, josta tiedot siirretään automaattisesti WWW-palveluun XML-muodossa .NET Web Services ja SOAP -tekniikoita hyödyntäen. Sininen Meteoriitti on toteuttanut myös rakennusvalvontaviraston intranet-palvelun.

Rakennusvalvontaviraston internet-sivut osoitteessa: http://www.rakvv.hel.fi/.

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä, ja että kaupunkikuvan muutokset vahvistavat Helsingin omaleimaisuutta ja asemaa yhtenä maailman viihtyisimmistä kaupungeista.

Rakennusvalvonnan työssä yhdistyvät rakentamisen, kaupunkikulttuurin ja rakennuslainsäädännön tietotaidot.

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat rakennushankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja, suunnittelija ja rakentaja sekä tilojen käyttäjät, naapurit ja kadulla liikkuvat kaupunkilaiset rakennuksen koko elinkaaren ajan.