6.6.2013

Raportoinnin määrittely HUS:lle

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kirurgian toimialalle ollaan luomassa uutta elinsiirtorekisterijärjestelmää, jota myöhemmin laajennetaan mahdollisesti muutakin kliinistä toimintaa koskevaksi. Käytännössä uudistuksessa kootaan n. 15 erillistä laaturekisteriä (mm. munuaissiirtorekisteri, palovammarekisteri ja verisuonileikkausrekisteri) yhteiseen järjestelmään, jonka sisältämää tietoa käytetään ensisijaisesti laadunarviointiin ja toiminnan kehittämiseen.

Tavoitteen saavuttamisen kannalta on ollut ratkaisevaa, että järjestelmään kerääntyvä tieto analysoidaan ja raportoidaan tarkasti ja virheettömästi. Steerco oli hankkeessa konsultoimassa elinsiirtojärjestelmän raportoinnin ja data-analyyttisten ratkaisujen määrittelyä.

Määrittelytyö keskittyi seuraaviin teemoihin:

  • Arvioitiin elinsiirtojärjestelmämäärittelyn tietomalli raportoinnin tehokkuuden näkökulmasta
  • Kartoitettiin määrittelyhankkeen tietokantaraporttien kattavuus
  • Määriteltiin järjestelmän ulkoisen data-analyysiohjelmiston tiedonsiirtovaatimukset
  • Kartoitettiin, sopivatko HUS:issä tai yleisesti käytössä olevat data-analyysiohjelmistot tietojärjestelmään kertyvän datan jatkoanalyysiin
  • Listattiin tietojärjestelmän raportointi- ja data-analyysimahdollisuuksien parantamiseen tarvittavat toimenpiteet