6.6.2013

Signom ja Sininen Meteoriitti yhteistyöhön

Signom sähköistää sopimusten allekirjoittamisen

Uusi ympäristöä säästävä ratkaisu nopeuttaa yritysten allekirjoitusprosessia ja vapauttaa resursseja tuottavaan työhön.

Suomalainen Signom Oy tuo markkinoille aivan uudenlaisen, varman ja helppokäyttöisen ratkaisun sopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen. Palvelu lyhentää sopimuksen allekirjoittamiseen kuluvan ajan sekunteihin – luotettavuudesta ja turvallisuudesta tinkimättä, erillisiä investointeja vaatimatta ja ympäristöä säästäen.

Verkon yli pilvipalveluna tarjottava ratkaisu tarkastaa sähköisen allekirjoituksen yhteydessä sekä allekirjoittajien henkilöllisyyden että allekirjoittajan toimivallan viranomaisen tiedoista. Lisäksi palvelu varmistaa, että sopimuksen sisältö pysyy allekirjoitusprosessin aikana sovitunlaisena. Signomilla on jo kymmeniä pilottiasiakkaita, joihin lukeutuu suuria asianajotoimistoja sekä finanssi- ja telealan toimijoita. Näiden kokemukset palvelusta ovat olleet erittäin positiivisia.

”Ratkaisumme sopimusten allekirjoittamiseen lähtee asiakkaiden tarpeista. Se on kustannustehokas, tietoturvallinen ja luotettava ja lisäksi säästää ympäristöä. Siinä allekirjoittaja tunnistetaan, hänen toimivaltansa tarkistetaan sekä allekirjoitettavan sopimuksen sisältö varmistetaan automaattisesti. Ratkaisu nopeuttaa oleellisesti sopimusten allekirjoitusta ja tuo sähköiseen allekirjoittamiseen kauan kaivattua luotettavuutta”, kertoo Signom Oy:n toimitusjohtaja, juristi Ossi Marko.

Signomin avulla allekirjoitusprosessi hoituu alusta loppuun asti sähköisesti, mikä tekee sopimusten teon viimeisestä vaiheesta helppoa ja vaivatonta. Samalla se itse asiassa vahvistaa sopimusten sitovuutta verrattuna perinteiseen paperilla sopimiseen, sillä vain oikeat oikeutetut henkilöt voivat allekirjoittaa sopimuksen. Palvelun käyttämiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset sekä sähköpostiosoite.

”Palvelun käyttöönottoon menee aikaa pari minuuttia. Rekisteröitynyt käyttäjä allekirjoittaa sopimuksen sekunneissa.”

Ossi Markon mukaan Suomessa on yli 300 000 yritystä, joista pääsääntöisesti kaikki allekirjoittavat sopimuksia tai muita dokumentteja, kuten esimerkiksi yhtiökokousten pöytäkirjoja. Kun sopimus perinteisesti tulostetaan ja lähetetään eri osapuolille allekirjoitettavaksi, prosessiin kuluu helposti päiviä tai peräti viikkoja. Ennen kuin sopimus on allekirjoitettu, yleensä tavara tai raha ei liiku, eivätkä työt käynnisty. Sopimuksen allekirjoittamisen viivästyminen voi merkitä huomattavia ja täysin tarpeettomia tulon menetyksiä ja vaikeuttaa yhtiön toimintaa.

Suurissa yrityksissä allekirjoitustapahtumien määrät voivat nousta kuukaudessa tuhansiin, ja jo neljän miljoonan euron liikevaihtoa tekevä it-alan yritys arvioi allekirjoittavansa erilaisia sopimuksia ja muita dokumentteja 400–500 kappaletta vuodessa. Laskennallinen kulu paperilla tehdyissä sopimuksissa on minimitapauksissakin noin viisi euroa sopimukselta, kun mukaan otetaan suorien kulujen lisäksi muun muassa allekirjoitusten hankkimiseksi käytetty työaika.

”Signomin avulla päästään nykyistä huomattavasti alhaisempiin allekirjoituskuluihin. Allekirjoittamiseen liittyviä kustannuksia voidaan pienentää siis merkittävästi ja samalla vapauttaa allekirjoittajat, juristit sekä talous- ja hallintohenkilöstö tuottavampaan työhön”, Ossi Marko sanoo.

Tietoturva on ollut yksi keskeisiä elementtejä palvelun kehittämisessä. Sopimuksen luova osapuoli voi määrittää sopimusdokumentteihin liittyvän tietoturvatason. Signomin käyttö tapahtuu suojatun yhteyden yli. Käyttöönotto ei vaadi käyttäjiltään suuria investointeja tai muutoksia käytössä oleviin järjestelmiin.

Signom Oy tarjoaa palvelua suoraan verkkopalveluna sekä tekee yhteistyötä erilaisten alan toimijoiden kesken.

”Esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, teleoperaattorit ja erilaisia verkkopalveluja tarjoavat it-yhtiöt ovat olleet erittäin kiinnostuneita palvelumme jakelemisesta omalle asiakaskunnalleen omalla brändillään. Tämän on Signomin strategian mukaista. Haluamme kumppanoitua ja tehdä laajaa yhteistyötä luotettavien alan toimijoiden kanssa.”

Sininen Meteoriitti Oy Signom -kumppaniksi

Suomen johtaviin Microsoft SharePoint –osaajiin lukeutuva Sininen Meteoriitti Oy on solminut yhteistyösopimuksen Signom –palvelun tuomiseksi SharePoint alustalle.

”Näemme Signom –palvelulle suuren kysynnän asiakaskunnassamme. Signomin integrointi SharePoint alustalle mahdollistaa asiakkaillemme palvelun käytön osana heidän omia liiketoimintasovelluksiaan sekä verkkopalveluitaan”, toteaa Sinisen Meteoriitin toimitusjohtaja Pekka Walkama.

Yhteistyö Sinisen Meteoriitin kanssa nähdään Signom Oy:ssä erittäin mielenkiintoisena: ”Signom Oy:n strategiana on kumppanoitua luotettavien alan toimijoiden kanssa. Sininen Meteoriitti kykenee tarjoamaan Microsoftin SharePoint –alustaan integroidun ratkaisun nykyisille ja uusille asiakkailleen heidän omaan tekniseen ympäristöönsä. Vaivaton käyttööotto on Signom –palvelun lähtökohta”, toteaa Signom Oy:n toimitusjohtaja Ossi Marko.

Castrén & Snellman ensimmäisenä asianajotoimistona Signomin käyttäjäksi

Suomen suurimpiin asianajotoimistoihin lukeutuva Castrén & Snellman käyttää Signomin palvelua muun muassa työsopimuksiensa ja ICT -tilauksiensa allekirjoitusvaiheissa.

”Palvelu sopii erinomaisesti toimintatapaamme. Se helpottaa arkeamme säästämällä aikaa muihin töihin ja tekee sopimusarkistomme hallinnasta vaivattomampaa. Palvelun avulla pystymme myös vähentämään paperinkulutusta, mikä on yksi tärkeimpiä konkreettisia toimenpiteitämme ympäristön suojelemiseksi. Lisäksi palvelun avulla allekirjoitettujen sopimusten kohdalla mahdolliset riskit koskien sopimusten molemminpuolista sitovuutta ovat pienemmät kuin perinteisesti kynällä allekirjoitettujen sopimusten kohdalla, koska voimme aina varmistua luotettavasti siitä kuka sopimuksen on tosiasiassa allekirjoituksellaan hyväksynyt ja onko allekirjoittajalla ollut oikeus edustaa sopijapuolena olevaa yritystä”, toteaa Castrén & Snellmanin liiketoiminnan kehitysjohtaja Heikki Ilvessalo.

Palvelun voi ottaa käyttöön osoitteessa www.signom.com, ja sitä voi kokeilla kaksi viikkoa ilmaiseksi. Tämän jälkeen halvimmalla 39 euron lisenssillä saa allekirjoitettua 20 sopimusta kuukaudessa.

Lisätietoja:

Ossi Marko, toimitusjohtaja, Signom Oy, puh. 050 555 1405, ossi.marko(at)signom.com

Pekka Walkama, toimitusjohtaja, Sininen Meteoriitti Oy puh. 020 790 7721, pekka.walkama(at)meteoriitti.com

Heikki Ilvessalo, kehitysjohtaja, Castrén & Snellman Oy puh. 020 7765 424, heikki.ilvessalo(at)castren.fi

Signom Oy

Signom Oy on kehittänyt uuden verkon yli tarjottavan pilvipalvelun, joka helpottaa sopimusten allekirjoittamista merkittävästi. Järjestelmässä sopimusten ja muiden dokumenttien sähköisen allekirjoituksen yhteydessä, tunnistetaan allekirjoittaja, tarkistetaan allekirjoittajan toimivalta ja varmistetaan sopimuksen sisällön eheys. Yhtiön on perustanut idean isä, juristi Ossi Marko. Suomen syyskuisen lanseerauksen jälkeen yhtiön tavoitteena on kansainvälistyä yhdessä asiakkaiden kanssa ja tuoda palvelu niihin maihin, joissa asiakkaatkin toimivat. Yhtiön visiona on tehdä Signomista sähköisen allekirjoittamisen standardi maailmassa vuoteen 2016 mennessä.

Sininen Meteoriitti Oy

Sininen Meteoriitti on verkkopalveluiden ja tietotyön asiantuntija. Yritys suunnittelee ja toteuttaa liiketoimintaa tukevia ja käyttäjäystävällisiä palveluja sekä järjestelmiä verkkoon. Perustamisvuodestaan 2001 lähtien kotimainen kasvuyritys on ollut edelläkävijä uusimpien Microsoft-teknologioiden hyödyntämisessä. Keihäänkärkiosaamista yrityksellä on erityisesti SharePoint-ratkaisujen toimittajana. Sininen Meteoriitti on Suomen kuudenneksitoista paras työpaikka ja Microsoftin korkeimman kultatason kumppani.

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Castrén & Snellman on yksi Suomen johtavista asianajotoimistoista, jolla on toimipisteet Helsingin lisäksi Moskovassa ja Pietarissa. Toimistossa työskentelee noin sata juristia, joiden asiantuntemusta hyödyntävät useimmiten suurten ja keskisuurten yritysten ja yhteisöjen johto sekä lakimiehet. Toimeksiannoista noin puolet on luonteeltaan kansainvälisiä.