6.6.2013

Sininen Meteoriitti vahvistaa asemiaan järjestelmäintegraattorien edelläkävijänä Suomen markkinoilla

Viime aikojen kehitys suomalaisessa teknologiakentässä voidaan nähdä uhkana kansantaloudelle tai ennennäkemättömänä mahdollisuutena. Sininen Meteoriitti on valinnut nähdä mahdollisuuden ja lähtee johtamaan teknologiaekosysteemiä muutoksessa.

Sininen Meteoriitti on muodostanut strategisen kumppanuuden TELLUS International, Inc. –yrityksen kanssa, joka toimii globaalisti Microsoft-ekosysteemin evankelistana ja strategiakonsulttina. Kumppanuus takaa Siniselle Meteoriitille globaalin markkinaperspektiivin ja mahdollistaa entistä vahvemman positioitumisen teknologiseksi suunnannäyttäjäksi.

"Elämme jännittäviä aikoja sekä Microsoftin että Nokian kumppaneille. Sininen Meteoriitti on tunnistanut trendimuutoksen organisaatioiden sisäisen informaation kulutuskäyttäytymisessä ja mobiilien päätelaitteiden roolin muutoksessa. Tulemme jatkossakin investoimaan siihen, että pystymme tarjoamaan johtavaa teknistä konsultointia ja projektinhallintaa asiakkaillemme, kun he kehittävät omaa toimintaansa vastatakseen tulevaisuuden kasvun vaatimuksiin", toteaa Sinisen Meteoriitin toimitusjohtaja Pekka Walkama.

"On sanottu, että mobiilimarkkina on muuttunut kehittäjäekosysteemien väliseksi kamppailuksi mutta me uskallamme väittää, että mobiilimarkkinan tulevaisuus on ennen kaikkea pilviekosysteemien välistä kamppailua. En voi liikaa korostaa, miten innoissamme olemme kumppanuudestamme edistyneimmän pilvialustatarjoajan Microsoftin kanssa näinä aikoina", Walkama jatkaa.

"Tapa, jolla organisaatiot käyttävät informaatiota muuttuu sitä myötä, kun uudet päätelaitteet valtaavat alaa. Tietosisältö on vaiheittain siirtymässä pilveen ja tulemme näkemään uuden sukupolven pilvipohjaisia tarjoomia, jotka integroituvat ja jakavat dataa saumattomasti yli eri sovellusten rajojen. Viimeiset kymmenen vuotta on ollut organisaationlaajuisten sovellusintegraatioiden vuosikymmen mutta seuraavat kymmenen vuotta tulee olemaan informaation jakamisen sekä paikasta ja ajasta riippumattoman saavutettavuuden aikaa", arvioi tohtori Petri I. Salonen, TELLUS International, Inc. –yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja sekä Sinisen Meteoriitin hallituksen puheenjohtaja.

Jo tällä hetkellä Sininen Meteoriitti toimittaa pilvipohjaisia ratkaisuita asiakkailleen. Vuonna 2011 Sininen Meteoriitti jatkaa kasvuaan erikoistumisalueillaan mahdollistaakseen asiakkaidensa kasvavien tarpeiden täyttymisen.

Lisätietoja:
Pekka Walkama, toimitusjohtaja, Sininen Meteoriitti Oy, p. 0207 907 721
Petri I. Salonen, hallituksen puheenjohtaja, Sininen Meteoriitti Oy, p. 09-2316 7229