6.6.2013

Sininen Meteoriitti valittu toteuttamaan info-portaalia Suomessa asuville maahanmuuttajille

Projektin, jonka työnimenä on ”Infopankki maahanmuuttajille”, tarkoituksena on luoda Suomessa asuvia ulkomaalaisia palveleva tietopalvelu verkkoon. Projektissa on mukana useita kaupungin virastoja, joiden toimintaa ja hankkeita on tarkoitus yhdistää saman palvelun alaisuuteen.

Mukana ovat tällä hetkellä Kulttuuriasiainkeskuksen Caisan ESR-rahoituksella toteutettu Avoin oppimiskeskus -projekti ja sen Poluttaja-toiminta, Helsingin kaupunginkirjaston ulkomaalaiskirjasto ja Kirjakaapeli sekä Nuorisoasiainkeskuksen Kompassi. Myös muita viranomaistahoja tai järjestöjä voidaan ottaa mukaan projektiin.

Palvelun tavoitteena on luoda verkossa toimiva tietokanta, joka tarjoaa linkkejä, vastauksia, ilmoituspaikan, tapahtumatietoja ja neuvoja kaikilta elämän osa-alueilta mahdollisimman monella eri kielellä. Palvelu toimii sekä itsenäisenä palveluna että työkaluna muussa neuvontatyössä. Palvelun toimitustyö on hajautettua ja sen vetäjänä toimii Caisa. Palvelu toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa kaksikielisenä, mutta tulevaisuudessa palvelun kielivalikoimaa laajennetaan vaiheittain.