6.6.2013

Sisällönsuunnittelun konsultointia Motivalle

Motiva Oy on valtion omistama yhtiö, joka tuottaa asiantuntijapalveluita energian ja materiaalien käytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi.

Yhtiössä on meneillään verkkopalvelun uudistushanke, jota Steerco tuki touko-kesäkuun aikana konsultoimalla palvelun sisällönsuunnittelussa.

Keskeisinä tavoitteina uuden verkkopalvelun sisällöille ovat helppo lähestyttävyys ja ymmärrettävyys sekä tärkeän ja usein kysytyn tiedon hyvä näkyvyys. Tarkoituksena on, että käyttäjä pystyy tunnistamaan palvelusta vaivatta oman tilanteensa tai tarpeensa ja löytämään tarvitsemansa tiedot.

Steerco on tukenut Motivan uuden verkkopalvelun toteutusprojektia myös osallistumalla palvelun toimittajavalintaan.