6.6.2013

Sisällöntuotantoa Helsingin yliopistolle

Helsingin yliopisto ottaa syksyllä 2004 käyttöön intranetin, joka pyrkii vastaamaan koko yliopistoväen erilaisten ja -kokoisten foorumeiden sisäisen viestinnän tarpeisiin. Intranetiin toteutetaan myös joukko käyttäjien henkilökohtaisia työvälineitä.

Steerco oli projektissa mukana dokumentoimassa intranetin käyttöohjeet. Käyttöohjeet toteutettiin sekä peruskäyttäjille yleensä että julkaisuvälineestä intranetin sisällöntuottajille. Ohjeiden laajuudeksi tuli yhteensä n. 70 verkkosivua. Käyttöohjeiden dokumentoimisen lähtökohtana olivat järjestelmän laatimista varten tehdyt html-mallit, layoutkuvat ja käyttötapausselostukset. Ohjeissa järjestelmä kuvattiin käyttötarpeista käsin niin, että ohjeita pystyvät lukemaan myös teknisesti kokemattomat käyttäjät.