6.6.2013

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelu uudistuu

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on olla avoimen hallinnon edistäjä, joka myötävaikuttaa siihen, että kansalaisilla on käytettävissään tietoa sosiaaliturvasta, sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaalivakuutuksesta sekä työsuojelusta. Keskeinen väline tässä tiedonvälityksessä on ministeriön julkinen verkkopalvelu.

Ministeriössä on aloitettu tänä vuonna verkkopalvelu-uudistus, jossa uudistetaan julkisen verkkopalvelun palvelinympäristö, tekninen alusta ja sisällönhallintajärjestelmä, verkkosivujen ulkoasu, rakenne ja sisältö sekä palvelukokonaisuuden toiminnallisuudet ja sisällöntuotannon käytännöt.

Tavoitteena on, että uusi verkkopalvelu tukisi aiempaa paremmin ministeriön ydintehtäviä ja toimintaa.

Steerco on ollut mukana uudistushankkeessa tekemässä verkkopalvelun vaatimusmäärittelyä. Lisäksi Steerco konsultoi parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriötä verkkopalvelun sisällönhallintajärjestelmän valinnassa sekä palvelun sisältöjen käsikirjoituksessa.