6.6.2013

Stakesille uusi verkkopalvelu

Steerco valittiin tekemään vaatimusmäärittely Stakesin julkiselle verkkosivustolle järjestelmän toteuttajan valintaa varten. Vaatimusmäärittely valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Stakes on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, jolla on myös alan tietoviranomaisen rooli. Stakes on noin 470 työntekijän asiantuntijakeskus, joka palvelee sosiaali- ja terveysalan valtakunnallista, alueellista ja kunnallista päätöksentekoa.

Stakesissa uudistetaan sekä internet- että intranetjärjestelmä, näistä ensin julkinen verkkosivusto. Verkkopalveluiden uudistamisen ensisijaisena tavoitteena on siirtyä tiedotusluontoisesta verkkopalvelusta kohti asiakaslähtöistä ja vuorovaikutteista palvelua. Uudistuksen hyötyinä haetaan parantunutta asiakaspalvelua ja monipuolisempaa julkaisutoimintaa.