6.6.2013

Stakesin ja KTL:n sulautuneet verkkopalvelut

Tammikuussa 2009 aloitti toimintansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Uuden laitoksen muodostavat yhdistymisellään Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) sekä KTL (Kansanterveyslaitos). Laitos työllistää jopa 1300 henkilöä.

Stakesilla ja Kansanterveyslaitoksella on molemmilla ollut pitkä historia Internet-palvelujen kehittämisessä: verkossa on esitelty tietolähteitä, tutkimustuloksia, julkaisuluetteloita, kehittämishankkeita ja erilaisia rekistereitä monipuolisin hakuominaisuuksin ja jäsentelyperiaattein.

Nopeassa aikataulussa läpiviety laitosten fuusio esitti aivan erityisen haasteen yhdistää kahden eri laitoksen verkkopalvelut eheäksi yhteiseksi palveluksi.

Kahden erilaisen verkkopalvelun tehokas yhdistelmä

Steerco oli mukana määrittelemässä vaatimuksia fuusioitavien laitosten yhteiselle, uudelle verkkopalvelulle. Steercon konsultit suunnittelivat toiminnallisuuksia, käyttöliittymää ja konseptia, jolla yhteinen portaali syntyisi nopeasti, kustannustehokkaasti ja olemassa olevia ratkaisuja hyödyntäen.

Käyttäjiään palvelevaa verkkoportaalia luodaan vaiheittain. Kehitystyötä jatketaan ensivaiheesta eteenpäin yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa sekä laitosten verkkopalveluiden aiemmat käyttäjätutkimukset huomioon ottaen.

THL:n verkkotoimittaja Lea Kurki on tyytyväinen siihen, että verkkoportaalille on saatu onnistuneesti hyvä alku, ja vieläpä ennätysmäisen nopeassa ajassa – palvelun rakentaminen suunnittelusta julkaisuun saatiin aikaan neljässä kuukaudessa!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusi raikas palveluportaali löytyy osoitteesta:
» www.thl.fi