6.6.2013

Stakesin verkkopalvelu uudistettu

Stakes on julkaissut uudistetun julkisen verkkopalvelunsa. Steerco oli uudistusprojektissa mukana määrittelemässä palvelua sekä tukemassa sen toimittajavalintaa ja hyväksyntätestauksen läpivientiä. Uudistamisen ensisijaisena tavoitteena oli siirtyä tiedotusluontoisesta verkkopalvelusta kohti asiakaslähtöistä ja vuorovaikutteista palvelua. Uudistuksen hyötyinä haettiin parantunutta asiakaspalvelua ja monipuolisempaa julkaisutoimintaa.

Stakesissa on käynnissä sekä internet- että intranetjärjestelmän uudistus, ja intranetpalveluiden uudistamista ollaan ryhtymässä määrittelemään seuraavaksi. Stakes on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, jolla on myös alan tietoviranomaisen rooli. Stakes on noin 470 työntekijän asiantuntijakeskus, joka palvelee sosiaali- ja terveysalan valtakunnallista, alueellista ja kunnallista päätöksentekoa.