6.6.2013

Steerco auditoi EL-EX Sähköpörssin tietojärjestelmähankkeen

EL-EX sähköpörssi otti käyttöön uuden kaupankäyntijärjestelmän syksyllä 2001. Steerco Oy auttoi EL-EX Sähköpörssiä järjestelmähankinnan läpiviennissä suorittamalla useita auditointeja hankkeen eri vaiheissa.

Toteutusprojektin auditoinnissa keskityttiin järjestelmätoimittajan projektikäytäntöihin sekä projektin ongelmakohtiin. Järjestelmän valmistuttua taas arvioitiin järjestelmän dokumentaatio, tietoturva sekä tärkeimmät jatkokehityssuunnitelmat. Kussakin auditoinnissa Steerco kartoitti jonkin tietyn osa-alueen nykytilan ja merkittävimmät riskit sekä antoi ehdotuksen konkreettisista toimenpiteistä osa-alueen kehittämiseksi.