6.6.2013

Steerco koordinoimaan opetusministeriön TÄTI-hanketta

TÄTI-hankkeen tavoitteena on tuottaa yliopistojen täydennyskoulutusta koskevaa tietoa ja parantaa sen näkyvyyttä. Tavoitteena on antaa pohjaa sekä uusia välineitä ja mahdollisuuksia yliopistojen omille täydennyskoulutustoiminnan kehittämispyrkimyksille.

Steercolla on hankkeessa laaja vastuu alkaen hankkeen projektinhallinnan organisoimisesta ja hoitamisesta aina yksittäisten hankkeen projektien asiantuntijatehtäviin ja alihankkijaverkoston koordoinointiin.