6.6.2013

Steerco mukaan FENIX-ohjelmaan

Tekesin FENIX – Vuorovaikutteinen tietotekniikka -teknologiaohjelma keskittyy ihmisen ja tietotekniikan välisen vuorovaikutuksen hallintaan. Ohjelmassa kehitetään sellaisia ohjelmistoteknologioita ja -sovelluksia, joissa loppukäyttäjän ja tietojärjestelmän välisen vuorovaikutuksen hallinnalla on merkittävä rooli.

Ohjelman päätavoitteena on kehittää käyttäjäystävällisiä sovellusteknologioita ja niihin perustuvia tuotteita ja palveluja yksityisten kuluttajien, yritysten ja julkishallinnon tarpeisiin. Tavoitteena on luoda projekteja, jotka synnyttävät tuoteliiketoimintaa ja lisäävät yritysten kilpailukyä ja osaamista pitkällä tähtäimellä.

Steerco osallistuu FENIX-ohjelmaan omalla kehitysprojektillaan. Projektissa tehdään konsultointiliiketoimintaa tukevaa tutkimusta ja tuotekehitystä hyödyntäen semanttisen webin määrittelyitä. Projektin painopisteenä on tiedon keruu erilaisista verkkopalveluresursseista sekä tietojen analysointi, luokittelu ja kuvaaminen.