6.6.2013

Steerco mukana valitsemassa VM:n intranet-toimittajaa

Valtiovarainministeriö on hankkimassa uutta intranet-sivustoa ja siihen liittyvää julkaisu- ja sisällönhallintajärjestelmää. Steerco Oy on konsultoinut valtiovarainministeriötä järjestelmän toimittaja- ja tuotevalinnassa. Steercon tehtävänä on ollut valintaperusteena olevan kriteeristön tarkentaminen sekä tarjouskilpailun tuloksena saatujen tarjousten pisteytys ja vertailu.

Asiakkaan yhteyshenkilö: tietopalvelupäällikkö Irja Peltonen