6.6.2013

Steerco Raflatacin WWW-hankkeen koordinaattorina

Raflatac on maailman johtavia paperipohjaisten ja synteettisten tarralaminaattien valmistajia ja osa UPM-Kymmene-konsernia. Raflatacilla on tehtaita viidessä maanosassa sekä laaja terminaalien ja myyntikonttorien verkosto ympäri maailmaa. Raflatac työllistää yli 2000 henkilöä, ja vuonna 2002 sen liikevaihto oli 740 miljoonaa euroa.

Raflatacissa toteutettiin vuosina 2001-2004 laaja verkkosisällönhallinnan kehityshanke. Hankkeen tavoitteena oli siirtää kaikki Raflatacin sisäiset ja ulkoiset verkkopalvelut saman sisällönhallintajärjestelmän piiriin ja mahdollistaa WWW-sisällöntuotannon hajauttaminen Raflatacin maailmanlaajuiseen organisaatioon. Hankkeen lopputuloksina Raflatacille luotiin uudet intranet- ja internet-palvelut.

Alkuvuonna 2003 avattu Raflatacin ulkoinen verkkopalvelu (www.raflatac.com) sisältää kolme markkina-aluekohtaisesti lokalisoitua sisältöversiota, joista Euroopan sisällöt ovat saatavissa kuutena eri kieliversioina. Palveluun on myös yhdistetty Raflatacin tuotteita koskevat sisältösovellukset, jotka aiemmin olivat erillisessä verkkopalvelussa.

Raflatacin uusi intranetpalvelu noudattaa samantyyppistä alueellista rakennetta kuin julkinenkin sivusto. Intranetin sisältö koostuu sekä koko Raflatacia koskevista sisällöistä että alueellisista ja organisaatioyksikkökohtaisista sisällöistä. Yrityksen organisaatioyksiköillä on mahdollisuus luoda omat sivustonsa osaksi intranetiä.

Steerco on osallistunut verkkosisällönhallinnan kehityshankkeessa mm. hankkeen suunnitteluun, toimittajavalintaan, sovellusten määrittelyyn ja ongelmatilanteiden ratkaisuun. Steercon konsultti on toiminut sisällönhallintahankkeen ajan Raflatacin hankepäällikkönä ja hankkeen ohjausryhmän jäsenenä.

Raflatacin Digital Communications Specialist Sari Raunio kommentoi yhteistyötä seuraavasti: ”Steercon konsultin rooli projektihallinnan ammattilaisena oli keskeinen Raflatacin verkkosisällönhallinnan hankkeen menestyksekkäässä läpiviennissä. Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat ja hanke piti aikataulunsa ja budjettinsa.” Steercon ja Raflatacin yhteistyö jatkuu verkkopalvelun jatkokehityksen parissa.