6.6.2013

Steerco tutki verkkoasiointia

Steerco teki elo-syyskuussa 2005 tutkimuksen suomalaisten sähköisten asiointipalveluiden laadusta. Tutkimuksessa arvioitiin 112 verkkopalvelun asiointimahdollisuuksien ja sisältöjen laatua valtiovarainministeriön Laatua verkkoon -kriteeristön 120 kriteerin perusteella. Läpikäydyt verkkopalvelut edustivat 13 eri toimialaa.

Asiointia verkossa voitaisiin tutkimuksen perusteella yleisesti tukea ja opastaa nykyistä paremmin. Käyttäjän virheitä asiointilomakkeiden täyttämisessä ehkäistään harvoin esimerkiksi asettelun tai vaihtoehtojen rajaamisen avulla, eikä lomakkeita useinkaan tarkasteta ennen lähettämistä esimerkiksi puutteiden varalta. Asioinnin virhetilanteissa ohjeet eivät ole aina riittäviä, eikä käyttäjälle aina tarjota palveluissa selkeitä yhteystietoja tahoon, johon olla yhteydessä virheen sattuessa.

Tutkimuksen perusteella kehitettävää on erityisesti kuntien ja seutukuntien verkkopalveluissa, joissa ongelmia on lähinnä palveluiden rakenteen ja tekstien käyttäjälähtöisyydessä. Parhaiten tutkimuksessa suoriutuivat valtionhallinnon verkkopalvelut. Erityisen hyvin ne menestyivät hakupalveluiden laadussa.