6.6.2013

Steercolle kouluarvosana 9

Äskettäin tehdyn asiakastutkimuksen mukaan Steercon asiakkaat ovat yritykseen tyytyväisiä. Henkilöstön koetaan olevan hyvin asiantuntevaa ja Steercon koetaan ottavan vastuuta projektien onnistumisesta. Kouluarvosanaksi Steerco sai 9.

Steercon tavoitteena on olla vahva asiantuntija, asiakkaan kumppani sekä asiakkaan tarpeiden ymmärtäjä. Äskettäin tehdyssä asiakastutkimuksessa Steercon asiakkaita pyydettiin arvioimaan näistä tavoitteista johdettuja väittämiä. Kaikille väittämille annettiin hyviä arvioita. Parhaat arviot annettiin väittämille Steercon henkilöstö toimii asiantuntevasti ja Steerco kantaa vastuuta projektin onnistumisesta.

Steercoa pyydettiin arvioimaan myös seuraavien asioiden suhteen: aikatauluissa pysyminen, ammattitaito, asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, asiakassuhteen hallinta, hinnoittelu, luotettavuus, ongelman ratkaisu, projektinhallinta, tavoitteiden saavuttaminen ja tehdyn työn laatu.

Myös näille ominaisuuksille annettiin hyviä arvioita. Parhaat arviot annettiin asiakkaan tarpeiden ymmärtämiselle, projektinhallinnalle ja aikatauluissa pysymiselle.

Steercolle kokonaisuudessaan asiakkaat antoivat kouluarvosana-asteikolla numeron 9. Annettua kouluarvosanaa perusteltiin mm. seuraavalla kommentilla: "Asiantuntemus ja palveluhalu ovat olleet käyttämissäni palveluissa enemmän kuin kohdallaan".

Steercon asiakastutkimuksen toteutti Manifesto Consulting Oy elokuussa 2003. Tutkimus toteutettiin www:n kautta ja siihen vastasi 12 Steercon asiakasta.

Mikko Koistinen, partneri
Manifesto Consulting Oy
www.manifestoconsulting.fi