6.6.2013

Steercon asiakkaat tyytyväisiä

Steercon asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti, ja arvosanat ovat olleet jatkuvasti kiitettäviä. Tänä keväänä on kerätty palautteet viideltä Steercon uudelta asiakkaalta, ja Steercon konsulttien asiantuntemukseen ja toimintaan oltiin jälleen hyvin tyytyväisiä. Yleisarvosanaksi Steercon palveluista annettiin kouluasteikolla 9.

Steercon tavoitteena on olla vahva asiantuntija, asiakkaan kumppani ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäjä. Asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaita pyydetään arvioimaan, kuinka hyvin näistä tavoitteista johdetut väittämät toteutuvat Steercon konsulttien työssä.

Vuoden vaihteessa päättyneissä projekteissa asiakkaat kiittivät Steercoa erityisesti asiantuntevuudesta, vastuullisuudesta ja luotettavuudesta. Parhaita mahdollisia arvosanoja Steerco sai myös realistisista ratkaisuehdotuksista, aikataulussa pysymisestä ja projektinhallinnasta.

Steercon vahvuusalueet olivat asiakkaiden silmissä samalla projektien oleellisimpia asioita. Tärkeimmiksi kriteereiksi asiakkaat nimesivät asiantuntemuksen, aikataulussa pysymisen ja luotettavuuden sekä tehdyn työn laadun.

Eräs asiakkaista luonnehti palautteessaan Steercon toimintaa seuraavasti: ”Steercon asiantuntijat toimivat johdonmukaisesti, tavoitteellisesti ja olennaisiin asioihin huomiota kiinnittäen. Asiantuntemus oli hyvä ja asiakassuhde hoidettiin laadukkaasti. Asiakkaan tarpeet ymmärrettiin siinä laajuudessa kuin kiireellisellä aikataululla oli mahdollista. Lisäksi tuntui, että asiantuntijat olivat aidosti kiinnostuneita asiakkaan tilanteesta ja tavoitteista.”