6.6.2013

Steercosta kasvuvalmentaja

 

Forum Virium Helsinkiin liittyvä Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun pk-yritysten kehittämispalvelu tarjoaa yhdessä Digitaaliset sisällöt -osaamiskeskuksen kanssa pk-yrityksille yrityskohtaisesti räätälöitävää tukea kasvuun ja kehittymiseen. Kasvuvalmennus nopeuttaa yritysten palveluiden kehittämistä, tukee siirtymistä uusille markkinoille tai liiketoiminta-alueille ja antaa eväitä toiminnan kehittämiseen.

Steerco valittiin ohjelmaan kasvuvalmentajaksi. Vuonna 2006 Steerco toimi vastaavassa roolissa Forum Virium Helsinki Kasvuohjelma 1:ssä.