6.6.2013

Steercosta Opintoluotsin konsultti

Steerco osallistuu mm. Opintoluotsi.fi-portaalin tuottavaan laajaan monivuotiseen ESR-hankkeeseen projektinhallinnan ja teknologian konsulttina.

Steercon tehtävänä on mm. auttaa projektin suunnittelussa ja projektinhallinnan organisoimisessa sekä alihankkijoiden työn hallinnassa ja lopputulosten arvoinnissa. Steercon asiantuntijat toimivat lisäksi asiakkaan tiimin tukena teknologiaratkaisujen suunnittelussa ja teknisten ongelmien ratkaisemisessa.

Opintoluotsi on opetusministeriön Euroopan sosiaalirahaston tuella käynnistämä kehittämishanke vuosina 2000 – 2006. Siinä luodaan kansalaisten käyttöön koko koulutusjärjestelmän kattava, Internetissä toimita tieto- ja neuvontapalvelu. Opastusta annetaan myös sähköpostitse ja puhelimitse.

http://www.opintoluotsi.minedu.fi/