6.6.2013

Suomen Ekonomiliitto uudistaa verkkopalveluitaan

Suomen Ekonomiliitto (SEFE) uudistaa verkkopalvelunsa. Uudistuksen piiriin kuuluu liiton julkisen verkkopalvelun lisäksi mm. liiton jäsenille suunnatut sisäiset sivut ja palvelut. Uudistettavat palvelut toteutetaan yhteisellä sisällönhallintajärjestelmällä.

Steerco on tukenut SEFEn verkkopalvelu-uudistusta konsultoimalla sisällönhallintajärjestelmän, siihen liittyvien toiminnallisuuksien ja uudistettavien verkkopalvelujen vaatimusten määrittelyssä sekä toimittajavalinnassa.

"Vaikka SEFEn omalla projektihenkilöstöllä on kokemusta vaativienkin projektien läpiviemisessä, yhteistyö Steercon kanssa nosti esille uusia näkökulmia jotka paransivat määrittelyä, toivat kustannussäästöjä ja edesauttoivat selvästi projektin eteenpäin viemisessä. Olimme kuulleet Steercon työskentelystä hyvää ja olemme erittäin tyytyväisiä Steercon panokseen projektissamme", kertoo uudistusprojektin vetämisestä SEFEssä vastaava Jaakko Haikonen.