6.6.2013

Suomi.fi-portaalille uusi strategia

Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Portaaliin on koottu kansalaisten elämään liittyviä tärkeitä tietoja ja asiointipalveluita, jotka ovat julkishallinnon organisaatioiden tai niiden toimintaa täydentävien järjestöjen tuottamia.

Syksyn 2007 aikana Suomi.fille on valmisteltu uusi strategia, joka linjaa portaalin kehittämisen painopistealueet vuosille 2008–2011. Strategian perustana ovat olleet yleisesti tunnistetut kehityssuunnat toimintaympäristössä ja hallinnon kehittämisessä, kansallinen tietoyhteiskuntastrategia sekä käyttäjiltä ja Suomi.fi-verkostolta saatu palaute. Steerco on toiminut strategian valmistelutyössä konsulttina.

Uudessa strategiassa todetaan, että Suomi.fin kaltainen portaali ei ole voinut lähteä kilpailemaan hakukoneiden kanssa tunnettuudesta ja käyttömääristä, vaan että sen vahvuudet ovat luotettavuudessa ja tiedon jäsentämisessä. Se eroaakin muista verkkopalveluista kokoamalla yhteen ja taustoittamalla kaikki keskeiset kansalaisten tarvitsemat julkishallinnon verkkopalvelut. Tämä on tehtävä, jossa yleiset internetin hakukoneet eivät voi Suomi.fi-portaalia korvata.

Alkaneella strategiakaudella Suomi.fin tavoitteena on mm. parantaa portaalin tunnettuutta sekä kansalaisten että viranomaisten keskuudessa, lisätä portaalin kautta saatavissa olevien asiointipalvelujen kattavuutta sekä kehittää Suomi.fin omaa tuotanto-organisaatiota.

Suomi.fi-portaalin strategia vuosille 2008–2011 on julkaistu valtiovarainministeriön julkaisusarjassa ja se on saatavissa Suomi.fi-portaalista.