6.6.2013

Suomi-kuvaa Venäjällä kirkastetaan

Finland Promotion Board (FPB) on toimikunta, joka kehittää Suomen kansainvälistä imagoa. Toimikuntaan kuuluu mm. ulkoasiainministeriön, Matkailun edistämiskeskus MEKin, Finpron, Tekesin, Invest in Finlandin ja vastaavien toimijoiden edustajia.

Finland Promotion Board on ulkoasiainministeriön koordinoimana toteuttanut esiselvitysprojektin maaportaalista, joka esittelisi Suomea matkailu-, sijoitus- ja muuttokohteena venäjänkielisille Internetin käyttäjille.

Venäjän merkitys suomalaiselle politiikalle, taloudelle ja kulttuurille on kiistaton. Kielimuurin vuoksi kuitenkin suomalaiset yritykset, organisaatiot ja kulttuurilaitokset saavat hyvin vähäisesti toimintaansa tunnetuksi Venäjällä. Finland Promotion Board on ottanut keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi Suomen imagon kohottamisen venäläisen ja venäjänkielisen yleisön keskuudessa. Internetin käyttö Venäjällä kasvaa koko ajan eksponentiaalisesti, joten verkkoviestinnän tehostaminen on kaukonäköinen ratkaisu tunnettuuden lisäämiseksi ja markkinoinnin onnistumiseksi.

Esiselvitys venäjänkielisestä maaportaalista

Ulkoasiainministeriön vetämässä ja Finland Promotion Boardin käynnistämässä projektissa valmistui joulukuussa 2007 esiselvitys, jossa hahmotettiin palvelukonsepti, organisoitumismahdollisuus, hankkeistus ja tekniset vaihtoehdot Internet-portaalille, joka esittelisi Suomea venäjäksi ja venäläisille kohdistetusta näkökulmasta.

Steerco toimi projektin konsulttina, työpajatyöskentelyn vetäjänä ja esiselvitysdokumentin laatijana.

Esiselvitystyöhön osallistui monta eri sidosorganisaatiota, kuten Matkailun edistämiskeskus, Finnair, Invest in Finland, Tekes, Finnfacts, Finpro, Suomen Metsäyhdistys ja Helsingin kaupunki. Esiselvityksessä kartoitettiin mahdollisuuksia yhdistää suomalaisten toimijoiden voimavaroja maksimaalisen Internet-näkyvyyden takaamiseksi, hallitun yleisimagon välittämiseksi, resurssien käytön tehostamiseksi ja venäläisille kohdistetun relevantin venäjänkielisen sisällön aikaansaamiseksi verkkoportaaliin.

Yhteisellä suunnittelutyöllä löydettiin synergiaetuja ja muotoiltiin tavoitetila venäjänkielisen Suomi-portaalin rakentamiseen. Kun yhteistyötavat ja verkkopalvelun edellytykset on nyt hahmoteltu, ryhdytään ulkoasiainministeriössä seuraavaksi budjetoimaan ja organisoimaan portaalin suunnittelu- ja toteutusvaiheita.