6.6.2013

Suorituskyvyn testaus L&T:lle

Steerco konsultoi Lassila & Tikanojaa uuden työajanhallintajärjestelmän suorituskykytestauksessa. Suomalaisella ympäristönhuollon ja kiinteistöjen ylläpidon jättiläisellä on käynnissä henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden uudistaminen, josta uusi työajanhallintajärjestelmä on osa.

"Lassila & Tikanojan henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden uusimisessa on kysymys suuresta projektista”, kertoo projektipäällikkö Sari Pasanen L&T:ltä. ”Uudistaminen on aloitettu vuonna 2004, ja sen pitäisi valmistua vuoden 2007 alkuun mennessä.”

Työajanhallinnan järjestelmä on liiketoiminnan kannalta keskeinen

Uudistusprojektin osana toteutettiin L&T:lle uusi työajanhallintajärjestelmä. Järjestelmän tehtävänä on pitää huolta työaikakirjauksista, työajan seurannasta sekä toimia perusteena palkanmaksulle. Työajanhallintajärjestelmään toteutettiin räätälöityjä osa-alueita, mikä on lisännyt L&T:n projektitiimin työtä. ”Järjestelmän määrittely oli iso työ, ja myös testausvaiheessa oli tarvetta lisäresursseille”, Pasanen kertoo.

Järjestelmän toteuttajalle Personec Oy:lle työajanhallintajärjestelmässä oli haasteita, kertoo Senior Consultant Jarmo Marttala: ”Tällaiset järjestelmät ovat meidän ydintoimialuettamme. Lassila & Tikanojan tapauksessa tilanne oli kuitenkin sikäli vaativa, että työajanhallintajärjestelmä vaikuttaa useiden tuhansien ihmisten ansioihin ja on ydinjärjestelmä myös liiketoiminnan kannalta. Niinpä järjestelmän toimivuudelle oli alusta alkaen tavallista suuremmat vaatimukset.”

Järjestelmän toteuttamisessa tukeuduttiin Microsoftin välineisiin. ”Uusi järjestelmä sisältää hyvät valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja kehittää ratkaisua sekä raportoinnin että tiedonkeruun osalta”, Jarmo Marttala Personeciltä kertoo. ”Pääosa Lassila & Tikanojan henkilöstöstä työskentelee asiakkaiden tiloissa tai tien päällä. Niinpä hyvät liittymäpinnat tiedonrekisteröintiin ja esimerkiksi mobiilijärjestelmiin takaavat lisähyötyjä myös tulevaisuudessa.”

Suorituskykytestauksessa varmistettiin ennalta järjestelmän toimivuus

Steerco suunnitteli työajanhallintajärjestelmän suorituskykytestauksen. Steerco oli rooliin sikäli luonteva valinta, että se on konsultoinut Lassila & Tikanojaa teknologiakysymyksissä jo useiden vuosien ajan.

Sari Pasasen mukaan ulkopuolisen asiantuntijan ottaminen suorituskykytestauksen koordinointiin oli hyvä ratkaisu, sillä testaukseen ja testaustulosten käsittelyyn saattaa toisinaan liittyä ristiriitojen mahdollisuuksia tilaajan ja toimittajan kesken. Siksi on eduksi, mikäli testauksen hoitaa kolmas, objektiivinen osapuoli.

Kokemus oli positiivinen myös järjestelmän toteuttaja Personecin kannalta: ”Meille suorituskyvyn testaus on sisäisesti normaalitoimintaa, mutta ulkopuolisen konsultin mukana tuli testaamiseen uusi näkökulma, joka auttaa löytämään kehittämisen paikkoja”, Marttala kertoo.

Testausprojekti käynnistyi aloituskokouksella, jossa olivat mukana toteutuksen kaikki osapuolet. Kokouksessa nimettiin ne kriittiset asiat, jotka testauksessa on huomioitava. Jarmo Marttala toteaa testauksen suunnittelussa mukana olemisen sopineen toimittajalle hyvin: ”Saimme olla mukana osaltamme varmistumassa siitä, että testaus suoritetaan laadukkailla välineillä ja hyvällä ammattitaidolla.”

Suorituskyky testattava ainakin kriittisissä järjestelmissä

Testaustuloksista laadittiin loppuraportti, joka käytiin läpi sekä sisäisesti että koko projektiryhmän kesken. Pasasen mukaan testaustulosten joukossa ei ollut suoranaisia yllätyksiä. ”Suorituskyvyn pullonkaulat saatiin kuitenkin testauksessa paikannettua. Se on hyödyllistä tietoa siinä vaiheessa, kun suorituskyky joutuu koetukselle käyttäjäryhmien kasvaessa. Silloin täytyy joka tapauksessa ryhtyä kehitystyöhön, ja nyt sille on suuntaviivat.”

Personecin näkökulmasta ulkopuolisen tekemä suorituskykytestaus toi projektiin sujuvuutta: ”L&T:llä saatiin itse valitulla tavalla tutkituksi järjestelmän suorituskyky. Tämä toi projektiin luottamusta siitä, ettei teknisiä vaikeuksia ole käyttöönotossa odotettavissa. Samalla saatiin perustietoa kasvupolun hallintaan, mikäli volyymit oleellisesti kasvavat”, kertoo Jarmo Marttala.

Samaa pohtii Sari Pasanen: ”Suorituskyvyn testaus oli paikallaan siksi, että käyttöönottovaiheessa vältytään ikäviltä yllätyksiltä, joita voisi tulla pienilläkin käyttäjämäärillä.”

Yleisesti Sari Pasanen uskoo suorituskykytestauksen olevan tarpeen niissä järjestelmissä, joilla on paljon käyttäjiä ja joiden käyttötarkoitus on liiketoiminnan kannalta kriittinen. Personecin Marttala on samaa mieltä: ”Suorituskyvystä on ehdottoman tärkeää varmistua ennen käyttöönottoa ainakin silloin, kun järjestelmä on tulossa näin keskeiselle liiketoiminnan alueelle kuin työajanhallintajärjestelmä L&T:n tapauksessa.”