6.6.2013

TE-keskuksille uudet verkkosivut

Työvoima- ja elinkeinokeskuksissa on käynnissä julkisten verkkosivujen uudistushanke. Steerco valittiin tekemään verkkopalvelusta vaatimusmäärittely järjestelmän toteuttajan valintaa varten. Vaatimusmäärittely valmistuu vuodenvaihteessa 2005-2006.

Työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) aloittivat toimintansa syksyllä 1997. Tällöin yhdistettiin kauppa- ja teollisuusministeriön, työministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen aiemmat alueyksiköt 15 TE-keskukseksi. Keskukset tarjoavat keskitetysti neuvonta- ja kehittämispalveluita, jotka liittyvät työvoima- ja elinkeinokysymyksiin. Niiden tehtävänä on mm. tukea ja neuvoa pk-yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa ja toteuttaa alueellista työvoimapolitiikkaa.

Julkishallinnon palveluna TE-keskusten sivustoon kohdistuu erityisiä tietoturvallisuuden, saavutettavuuden ja ajantasaisuuden vaatimuksia. Uudistuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti näihin asioihin. Palvelu-uudistuksessa ratkaistaan sivuston viestinnällinen asiakaspalvelu-ulottuvuus ja sisältö, tietojen ylläpito ja hallinta sekä tekninen alusta ja integrointitarpeet.