6.6.2013

Tekesiltä tukea Sinisen Meteoriitin .NET -pohjaisen julkaisujärjestelmän kehityshankkeelle

Sininen Meteoriitti on saanut Tekesiltä myönteisen päätöksen Microsoft .NET -teknologioihin pohjautuvan mSite-julkaisujärjestelmän tuotekehitystuesta.

Kehitysprojektin tuotoksena syntyy täysin Microsoft .NET -teknologioiden päälle toteutettu julkaisujärjestelmä. Kehitettävä järjestelmä tarjoaa kattavat työkalut ja välineet WWW-palveluiden hallintaan. mSite on kansainvälisesti ensimmäisiä .NET -pohjaisisia monikanavaisia julkaisujärjestelmiä. mSite-julkaisujärjestelmän ensimmäinen versio saadaan valmiiksi vuoden 2002 aikana.

Järjestelmän toteutuskielenä käytetään Microsoftin uutta C#-kieltä ja järjestelmä pohjautuu muun muassa XML:ään, web serviceihin, UDDIin ja SOAPiin. mSite-järjestelmä voidaan integroida muun muassa Active Directoryyn ja sisältöä voidaan tuottaa esimerkiksi Microsoft Wordilla. Sisältöä voidaan julkaista WWW-palveluiden lisäksi myös muille päätelaitteille. Järjestelmä tukee monikielisyyttä sekä ylläpitokäyttöliittymän että loppukäyttäjille tarjottavien palveluiden osalta.

mSite-järjestelmässä yhdistetään samaan kokonaisuuteen palvelun sisällön, rakenteen ja erilaisten toiminnallisuuksien hallinta. Toiminnallisuuksilla tarkoitetaan erilaisia lisäpalveluita, kuten keskustelualueet, personointi, mielipidekyselyt, hakupalvelut, palautteenhallinta ja usein kysytyt kysymykset. Sovelluksesta voidaan helposti toteuttaa omat versiot erilaisille päätelaitteille, esimerkiksi kämmentietokoneille tai kehittyneille matkapuhelimille.