6.6.2013

Testaus Kiinteistöalan Kustannukselle

Kiinteistöalan Kustannus Oy on Suomen Kiinteistöliiton omistama kustantamo, joka julkaisee kiinteistöalan kirjallisuutta ja lomakkeita sekä Suomen Kiinteistölehteä ja Locus-lehteä. Yrityksen pääasiakasryhmänä ovat ammatti-isännöitsijät, taloyhtiöiden hallitukset ja huoltoyhtiöt.

Kiinteistöalan Kustannus päätti vahvistaa asemaansa sähköisten julkaisujen tuottajana. Uutta sähköisen julkaisemisen mallia pilotoitiin Kiinteistöalan lakikirjan konseptin uudistavassa hankkeessa, joka käynnistyi marraskuussa 2002. Uuden tuotteen julkistus tapahtui 10.4.2003 alkavilla Kiinteistömessuilla. Uusi tuote perustuu Sininen Meteoriitti Oy:n Kiinteistöalan kustannukselle tuottamaan XML-pohjaisen toimitus- ja verkkojulkaisujärjestelmään.

Steerco konsultoi Kiinteistöalan Kustannusta hankkeessa projektin määrittelyn, kilpailutuksen ja toimittajavalinnan sekä hyväksyntätestauksen organisoinnin ja läpiviennin osalta. Hyväksyntätestauksessa Steerco laati rungon tuotteen hyväksyntätestaussuunnitelmalle, hyväksyntätestauksen tarkistuslistan ja vastasi tuotteen suorituskyvyn mittaamisesta ja mittaustulosten raportoinnista. Konsultoinnin avulla asiakas sai tuotteen hyväksyntätestattua aikataulussa ja sovittua toimittajan kanssa toimenpiteet, joilla tuote saatiin ajoissa julkaisukuntoon.