6.6.2013

Tiedonkeruuratkaisut OPM:lle

Taydennyskoulutus.fi pyrkii luomaan yhä tiiviimpää yhteyttä yliopistojen täydennyskoulutuksen tuottajien ja käyttäjien kesken. Palvelu sisältää perustietoa ja ajankohtaisia asioita yliopistojen täydennyskoulutuksesta sekä tietokannan, johon on koottu kaikki yliopistojen järjestämä täydennyskoulutus Suomessa.

Taydennyskoulutus.fi-verkkopalvelun onnistunut kehitystyö on perustunut sekä tiedontuottajilta että käyttäjiltä kerättyihin tutkimus-, käyttö- ja palautetietoihin. Aineistoa on kerätty systemaattisesti WWW-kyselyillä, teemahaastatteluilla, kehittyneen Stathouse-käyttötilastointijärjestelmän avulla sekä palvelun palautekanavia pitkin. Steerco on ollut mukana suunnittelemassa kehitystyötä tukevia tutkimus- ja tiedonkeruuratkaisuja sekä toteuttanut ratkaisut.