6.6.2013

Tiehallinto kehittää internet-palveluitaan

Tiehallinto on uudistamassa internet-palveluitaan. Palvelujen kautta käyttäjät saavat jokapäiväiseen tien päällä liikkumiseen tarvittavaa tietoa ja opastusta. Palvelujen tehtävänä on myös kertoa mm. Suomen tieverkosta ja sen rakentamisesta ja huollosta sekä tarjota kohderyhmille Tiehallinnon asiointi- ja viranomaispalveluita, alan uutisia ja tuoretta tutkimustietoa.

Tiehallinnon internet-palveluista käytetyin on ajantasainen liikenne- ja kelitietopalvelu (ns. ALK-palvelu), jonka pohjimmaisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Palvelu on julkaistu jo vuonna 1998, ja siitä lähtien sitä on kehitetty vähitellen. Nyt täysin uudistettavan palvelun konseptia tarkennetaan siten, että palvelussa esitettävien tietojen rajauksessa korostuvat yllättävät häiriötilanteet. Palvelulupauksena ALK-palvelun käyttäjille onkin, että verkkopalvelun kautta saatavien tietojen avulla näiden on mahdollista ennakoida ja ymmärtää tielläliikkumisen esteitä ja hidasteita.

Steerco on toiminut Tiehallinnon palvelu-uudistuksen tukena konsultoimalla www.tiehallinto.fi-palvelun määrittelyssä ja sisällön käsikirjoittamisessa sekä laatimalla ALK-palvelun vaatimusmäärittelyn.