6.6.2013

Tietokantauudistus avoimille yliopistoille

Avoimien yliopistojen yhteinen verkkopalvelu www.avoinyliopisto.fi on uudistanut opetustietokantansa Microsoftin .NET-alustalle parantaakseen teknisten ratkaisujen elinkaarta, modulaarisuutta ja integrointimahdollisuuksia. Uusi tietokantaratkaisu hakutoimintoineen on huhtikuussa 2006 ja sen jälkeen palvelussa keskitytään sisältöjen ja käyttöliittymän uudistukseen.

Steerco on ollut mukana tietokantauudistuksen määrittelyssä, projektinhallinnassa, käytettävyyskonsultoinnissa, teknisessä auditoinnissa ja testauksessa. Teknisen toteutuksen uudistukselle on tehnyt Sininen Meteoriitti Oy.

Suomen yhdeksäntoista avointa yliopistoa tarjoavat yliopistollista koulutusta, johon voi osallistua kuka tahansa. Näiden yhteinen sivusto www.avoinyliopisto.fi kokoaa yhteen kaikkien avoimien yliopistojen kurssitarjonnan. Sivuston rahoituksesta huolehtii opetusministeriö ja sen ylläpitoa koordinoi Helsingin yliopiston Avoin yliopisto.