6.6.2013

Tilastoraportointia avoimille yliopistoille

Steerco on konsultoinut avointa yliopistoa valtakunnallisella tasolla tilastoraportoinnin kehittämisessä. Tehdyn esitutkimuksen tavoittena oli selvittää avointen yliopistojen opetusministeriölle tehtävään tilastointiin liittyviä toimintatapoja sekä pohtia toimintatapojen ja niitä tukevien tietojärjestelmien kehitysmahdollisuuksia. Esitutkimuksen tavoitteena on tilastoitavien tunnuslukujen

  • kokoamistyön helpottaminen
  • tarkkuuden parantaminen
  • vertailtavuuden lisääminen.

 

Tehdystä esitutkimuksesta selviää vallitsevien toimintatapojen kirjavuus ja joidenkin tilastointiin liittyvien tunnuslukujen työstämisen työläys. Esitutkimuksen tuloksena suositellaan joukkoa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yhtenäistää tilastointityötä avoimissa yliopistoissa, kehittää tilastointia tukevia tietojärjestelmiä sekä helpottaa tilastointityötä ja parantaa tilastoinnin laatua.