6.6.2013

Tilastotietokanta tuotantokäyttöön

Sininen Meteoriitti Oy:n Microsoft .NET -teknologioilla toteuttama yleisten kirjastojen tilatotietokanta julkaistiin tuotantokäyttöön. Tilastokannan uusittu versio on Suomen ensimmäinen kokonaisuudessaan Microsoftin .NET -teknologioiden päälle toteutettu verkkopalvelu.

Projektin seuraavassa vaiheessa tullaan palveluun toteuttamaan aikasarjat-toiminto, jolla käyttäjä pystyy vertailemaan kuntien eri vuosien tietoja keskenään.

Tilastotietokannan lopullinen versio tullaan esittelemään syksyllä 2002 kansainvälisillä kirjastoalanmessuilla Göteborgissa.

Voit tutustua palveluun osoitteessa http://tilastot.kirjastot.fi/.

Lisää yleisten kirjastojen tilastotietokannasta opetusministeriön sivuilta http://www.minedu.fi/opm/kulttuuri/kirjastot/ti lastot_ohjeita.html.