6.6.2013

Toimittajavalinta Turun kaupungille

Turun kaupungilla oli vuoden 2002 lopulla käynnissä internet-hankkeen tarjouskilpailu, jonka osalta oli menossa eri toimittajien tarjousten vertailuvaihe. Tarjouksen keskeisenä vertailuperusteena oli toimittajien konseptisuunnitteluosaaminen Turun kaupungin eri kohderyhmille suunnattavien palvelujen luomisessa. Turun kaupunki valitsi Steerco Oy:n ulkopuolisena asiantuntijana arvioimaan toimittajien kyvyn konseptoida yhteistyössä asiakkaan kanssa verkkopalveluita kohderyhmälähtöisesti hyvin erilaisille kohderyhmille.

Asiantuntija-arvio suunniteltiin tehtäväksi tilaajan tarjouspyyntöjen ja toimittajien tarjousten sekä toimittajien konseptisuunnittelijoiden lyhyiden puhelinhaastatteluiden perusteella. Keskeisellä sijalla toimeksiannossa oli arvioida toimittajien kyky hahmottaa eri kohderyhmiä, heidän tarpeitaan ja vaatimuksiaan sekä kyky konseptoida palveluita näiden vaatimusten mukaisesti. Steerco toimitti Turun kaupungille raportin toimittajavertailusta muutamassa työpäivässä toimeksiannon alkamisesta.