6.6.2013

Tulevaisuuden työt

Työministeriössä on käynnissä Tulevaisuuden työt -hanke, jonka keskeisimpänä lopputuloksena on uudistettu ammattienkuvausjärjestelmä verkossa. Ammattienkuvausjärjestelmässä käyttäjä voi helposti vertailla erilaisia aloja ja ammatteja kartoittaakseen omia kiinnostuksenkohteitaan. Verkkopalvelussa on myös eri alojen ammattilaisten ajatuksia omista aloistaan. Verkkopalvelun lisäksi tuoteperheeseen kuuluu mm. DVD- ja kirjallista materiaalia.

Steerco on mukana Tulevaisuuden työt -hankkeessa suunnittelemassa verkkopalvelun käyttöliittymän ja koko tuoteperheen ulkoasun. Steerco myös suunnittelee ja toteuttaa verkkopalvelun käyttöönottoon liittyvän viestinnän. Uusi ammattienkuvausjärjestelmä otetaan käyttöön kevään 2005 aikana.