6.6.2013

Uudenmaan työsuojelupiirille uusi intranet

Uudenmaan työsuojelupiiri on yksi Suomessa toimivasta kahdeksasta työsuojelupiiristä, jotka kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. Henkilökunnan määrä Uudenmaan työsuojelupiirissä on noin 120.

Työsuojelupiiri on nyt uudistamassa intranet-palveluaan. Uudesta intranetistä halutaan piirin sisäisen viestinnän ja ajankohtaisen tiedonvälityksen toimiva kanava, joka myös parantaa organisaatiossa tärkeän tiedon saatavuutta ja on käyttäjilleen selkeä ja lisäarvoa tuova työkalu.

Steerco on ollut mukana työsuojelupiirin intranet-uudistuksessa konsultoimalla intranet-palvelun vaatimusmäärittelyssä.